Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening
 
 SÆSONAFSLUTNING

Se mere under nyheder.

 

RESULTAT AF AFSTEMNING

Resultatet af afstemningen om afstandsreglen blev desværre, at vi ikke nåede op på det krævede antal stemmer. Blandt dem der stemte, var der overvældende flertal for at afskaffe reglen, men stemmeprocenten var kun knap 60% og vedtægten kræver at 75% af stemmeberettigede stemmer ja.

Reglen vil blive behandlet ved den kommende generalforsamling.

Nedenfor ses resultatet.


 
 
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING
 
 
Ifølge §3, stk. 5 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden inden 1. oktober.
 
Så hvis du har forslag, så send dem til Torben Flyvholm enten i brev eller på mail. Link til mail er her: flyvholm@vsf-vejle.dk
 
 
De bedste lystfiskerhilsener fra
BestyrelsenJAGT PÅ ROHDEN GODSDer afholdes jagt på Rohden Gods d. 14.10.2018 og 30.10.2018 og der vil ikke være adgang til skoven.

 

 


  


Tilbud om kontingentrabat for nye medlemmer

 

Indmeldelse i perioden 1. august til 14. september 2018:
Du får dit DSF-kontingent for 2018 refunderet, når du har betalt dit kontingent for 2019. Du bedes, når du har betalt dit kontingent for 2019, fremsende dit bankkontonummer til sekretariat@vsf-vejle.dk, så sørger vi for refusion af din rabat. 

Indmeldelse i perioden 11. september til 31. december 2018:
Både dit VSF- og DSF-kontingent for 2018 dækker også for 2019.

Der er plads til mange flere medlemmer i VSF, så derfor skal I fortælle venner og bekendte om dette gode tilbud. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 


Til alle medlemmer & gæster ved VSF fiskevande og parkeringspladser.


 


Vi lejer / låner vand ved flere forskellige langs vor dejlige å, men dette er desværre ikke et sjældent syn.

Lodsejer har klaget over dette og vi henstiller til, at alle tager naturen alvorligt og ikke smider, hverken skodder, emballage, dåser m.m. langs åen.
 

Brug idea når i færdes derude. Tak.


Sikken en fisk Jørgen Vind fangede i nat.


(Nedenfor et meget forkortet uddrag af fangerens beretning). lol

Tørskind, 86 cm og 7,3 kg.

Grøde, rødder og træer.
Lange spring og ordentlige ryk.

Bæstet skabte sig helt vildt, og da Jørgen havde lagt fangstkrogen fra sig første gang, han ville lande den, havde han den ikke ved hånden, da han skulle bruge den. yell

Endelig fik han fisken kanet ind i grøden (begge havde mistet pusten), så Jørgen måtte ned i åen for at skubbe fisken op på land. 

(læg aldrig fangstkrogen fra dig)!

 
 


Ny spang.
 

 


Der er nu udlagt en spang nedstrøms parkeringspladsen på Knabberup.

Der skulle nu være mulighed for at fiske på denne strækning uden fare for at hænge i mudder til langt op på livet...

Denne konstruktion er den vi fortsætter med på udvalgte stykker ned til motortrafikvejs broen.

Hilsen

Tilgængeligheds udvalget

Tom Jensen 


 

OBS...!

Regler for brug af cirkelkroge vedrørende orme fiskeri i Omme Å er ændret.
Se venligst i "Kort & Regler".

 


ERKLÆRING OM PERSONDATA

Den 25. maj 2018 trådte EU's General Data Protection Regulation (GPDR) i kraft. Den betyder at vi i VSF skal gøre det endnu mere tydeligt for dig som medlem, hvordan vi behandler dine data.

Hvad er GDPR? General Data Protection Regulation (GPDR), som vi i Danmark kalder Persondataforordningen, er EU's regulativ for beskyttelse af persondata, som gælder i alle EU-medlemslande.
GDPR giver dig udvidet ret til at få oplyst, rettet eller slettet data, som virksomheder eller organisationer har om dig.

Læs mere herom i vores persondatapolitik ovre til højre.
Hvad er persondata?
Persondata betyder alle informationer i relation til en identificeret og identificerbar fysisk person.

De persondata, som VSF opbevarer om dig som medlem, omfatter flg.:
- navn
- adresse
- telefonnummer
- e-mailadresse
- fødselsdato

Opbevaring og brug af persondata.
VSF opbevarer dine persondata sikkert og fortroligt.
Vi opbevarer kun ovennævnte data med det formål at identificere dig som medlem og kommunikere med dig i nødvendigt omfang.

Dine persondata anvendes udelukkende til udførelse af de administrative funktioner, der er forbundet med dit medlemskab af VSF.

Læs mere herom i vores persondatapolitik 


Orientering til alle i VSF

Der vil fra nu af og hele sommeren blive foretaget undersøgelser i Vejle Å, plus tilløb, for at se om der er krebs i vandløbet og i givet fald, hvilken art.

Derfor vil der i perioder blive udsat krebseruser - alle mærket Vejle Kommune.

Fiskerikontrollen er underrettet. Mere om dette senere. !!!!


Lystfiskeriets dag 2018


   
 

 

   

 
 

 

Medlemsinfo og Kort & Regler 2018
 
Så er Medlemsinfo Forår 2018 og Kort & Regler 2018 udsendt til alle.
Du kan læse informationerne ved at klikke på disse links:
 
 
   
 

Salg af dag- og gæstekort er ny flyttet til Forbundets hjemmeside

Fiskekort.dkHer kan i se lidt om ørrederne og
el-fiskeriet i vores dejlige å
smiley  

 FANGSTRAPPORT 2017


Fiskeri er jo heldigvis meget andet end at fange fisk. Det er også oplevelser.
En af de oplevelser, der kan fås hvert år i sidste halvdel af maj og begyndelsen af juni, er når majfluerne sværmer i store mængder ved Vejle å. At der er nogle majfluer som overlever er næsten utroligt, når man kan se måger, svaler og flagermus jage dem over vandet og ørrederne på vandet.
Her er en majflue - Ephemera Danica - der holder et tiltrængt hvil på en busk ved zone 6, Vejle å.


 

Men det er jo trods alt fiskeri og fangster, der får os ud til vandet så derfor kan den samlede fangstrapport alligevel læses nu og her.
Når man så læser fangstrapporten er det tid til at tænke tilbage på oplevelserne ved åen, både de fisk der blev fanget og de mange andre naturoplevelser vi fik.
Husk at sæsonen trods alt ikke er helt slut, da vi stadig kan fange en gedde i søerne.


Med knæk & bræk fra
Stefan Lambæk 


Flot havørred på 6 kg

 

havørred på 6 kg

 


Flot havørred på 3,7 kg

 

havørred 3.7 kg

 


Flot havørred på 3 kg

 

 havørred 3 kg


 Flot havørred 3.1 kg og 64 cm.

 

  

 Flot havørred 8.25 kg og 85 cm.

 

 


 

Endnu en rigtig flot havørred på 85 cm fra Vejle Å (Genudsat)

 


 

Flot havørred 8.5 kg og 88 cm.

Noget tyder på at der er store fisk på vej.Flot havørred 7.5 kg og 82 cm.

 

 

Rigtig flot fisk fanget i mørket i Vejle Å

 


VSF-Juniorafdeling på Facebook

VSF-Ungdomsudvalg på Facebook

Vejle Sportsfiskerforening på Facebook

 


 

Der er ledige pladser i Vejle Sportsfiskerforening

I øjeblikket er der plads til nye medlemmer, men kun indtil vi igen når 750 medlemmer - så indføres medlemsstoppet igen.

Hvis du ønsker at blive meldt ind, så udfyld vores indmeldelsesskema og bliv medlem allerede nu ! Så kan du deltage i vinterens arrangementer.

Du finder indmeldelsesskemaet på denne side   


Er dine oplysninger korrekte?

Det har stor betydning, at dine data hos os er korrekte. Vi bruger oplysningerne når der udsendes opkrævninger, medlemskort, Sportsfiskeren og anden relevant information.
 
Kontrollér venligst dine oplysninger ved at logge ind med dit medlemsnummer og password. Er du allerede logget ind, kan du blot klikke her.
 
Når du er logget ind, kan du foretage ændringer. F.eks. kan du fraskrive dig almindelig brevpost, hvis du alligevel holder dig orienteret via hjemmesiden og email. Det sparer foreningen for rigtig mange penge...