2

Åens nøglefiskere

Projekt Åens nøgle-fiskere.

 

Vejle Sportsfiskerforening søger i forlængelse af skælprojektet et antal nøgle-fiskere, som vil gøre en kæmpe forskel for foreningen, ørrederne og åen, til et 3-årigt dataprojekt. 

 

i samarbejde med DSF og DTU, vil vi gerne køre et projekt, hvor data kan sammenkøres med andre undersøgelser, bla. vores skæl-analyser.

 

For at gøre en lang fortælling lidt kort, så søger vi i ”Projekt Åens Nøglefiskere” 10 nøglefiskere. Hvor du i projektet, vil bidrage med oplysninger om dit fiskeri i åen, som skal give os større viden om åen, fiskeriet og fiskebestanden. Og sikre, at vi for eftertiden kan vedblive at tage gode beslutninger, som er baseret på valide data.

 

 

 

 

VI søger DIG, som:  

# Er aktiv lystfisker, der regelmæssigt fisker i og færdes ved Vejle Å.

# Ønsker aktivt at bidrage med valide data i en længere periode.

# Ønsker at bidrage til en bedre og sundere ørredbestand.

# Ønsker at bidrage med konstruktive forslag til forbedringer og beslutninger omkring fiskeplejen og lystfiskeriet i åen.

 

Meld dig til informationsmøde på tilmelding@vsf-vejle.dk

Når der er deltagere nok til projektet indkaldes til informationsmøde.

 

Dine fangstdata bliver anonymiseret og vil ikke kunne møntes specifikt på dig eller dit fiskeri. 

Du vil få hjælp til indrapporteringen, så vi derved får valide og brugbare data. 

 

Data vi ønsker at indsamle er: 

Dato, fisketid, sted, agn og fangstdata. Samt valgfri yderligere informationer om vejr, observationer ved fiskevandet med videre.  opgaven er på ingen måde tidskrævende - efter en smule tilvænning.  Arbejdet klares ved hjælp af appen #Fiskejournalen, som du alligevel bruger til rapportering af fisketure og fangst.

 

De indsamlede data offentliggøres i årlige rapporter samt i en endelig afhandling, efter projektet er afsluttet.