6 Fisk Fanget 5 Juni 2024

Det bliver bare ved og ved, det gode sommerfiskeri i Vejle Å.

Det bliver bare ved og ved, det gode forsommerfiskeri i Vejle Å, efter nystegne blanke havørreder.

Senest har Flemming Maack, Michael Vind, Per Palm, Bent Slagter H Jensen, Mathias Rieber, Kasper B Jelling har alle fanget fantastisk flotte blanke nystegne havørreder i Vejle å. 
Det er et helt fantastisk fiskeri denne forsommer i Vejle å.

Husk at sende dit billede eller lille film, og meget gerne med en lille historie til redaktion@vsf-vejle.dk

https://www.facebook.com/share/v/AqNZLSfRaizwvFwT/