20240417 193936
Raalam 1

Forår og yngletid

Fuglenes yngletid

Den næste tid er jo forår og også fuglenes yngletid. Bestyrelsen opfordrer til yderst forsigtig færdsel langs søer og vandløb. Søg langt udenom fugle der ligger på rede, fugle der ligger på rede er yderst udsatte og der kan ved unødig forstyrrelse, ske skade på æg og rede. Tag Aldrig dyreunger op! Altid gældende er at vi som lystfiskere og grønne natur-brugere i det hele taget skal søge at dyr og fugle mindst muligt skræmmes, samt ikke lider overlast i forbindelse med vores færden i naturen. Du kan eventuelt læse mere om dyre og fugle unger, i linket til Dyrenes beskyttelse. Kilde, Billeder: Dyrenes Beskyttelse ; rålam. Svane i Knapperup søen VSF medlem, Thomas Hansen.

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/dyreunger/raalam navigate_next