Mic B H 1

Skjern å, Dogger laksen og en Walk around Norge laksefisket

Michael Beck-Hansen Formanden for SÅS besøger Vejle Sportsfiskerforening onsdag d. 12 juni kl 19. 

obs! Dørene åbnes kl. 18.50 

https://www.facebook.com/share/VD33DLcFxjBFa49L/

Michael vil fortælle om den aktuelle situation med Skjern å laksen og Skjern å. Samt han vil hvis der bliver tid til det tage en Walk around om det Norske laksefiskeri.

 

Det bliver helt sikkert en forrygende aften med en af Danmarks helt stor lystfiskere. Ps. der er sikkert mulighed for en signeret udgave af hans nye bog om Dogger Laksen.

Der er nogle helt store aktioner i gang, for at hjælpe den trængte laks. Ikke bare i Skjern Å, også Grindsted har annulleret deres kvoter og hvor mange foreninger følger efter. men det er helt sikkert at rettidig omhu fra os lystfiskere er en nødvendighed for at redde noget af det gode arbejde der til nu ellers har båret fantastisk god t fiskeri for alle. Så det er en spændende tid skræmmende og fustrende. Men kom og hør fra en af dem som ved mest, nemlig SÅS Formanden Michael Beck.Hansen

Kvoten for hjemtagning af Laks sættes på pause
De seneste to sæsoner er bestand og fangster af laks gået tilbage. I 2023 var tilbagegangen omkring 30%. I år er tilbagegangen i fangsterne fra 2023 til 2024 i april og maj yderligere 70% - i alt en tilbagegang over to år på 79%.
Et flertal i SÅS har efter forslag fra bestyrelsen besluttet at sætte kvoten for hjemtagning på pause. Det vil ske med omgående virkning, så derfor åbnes kvoten ikke den 16. juni (og formentlig heller ikke 16. august). Således er der fra dags dato, og indtil en ny beslutning tages, stop for hjemtagning for både den store og den lille kvote i hele åsystemet. Beslutningen støttes af DTU og andre partnere. Alle begræder situationen, men det handler om rettidig omhu.
Vi håber på, at alle bakker op om pausen på kvoten og at så mange som muligt på konstruktiv vis vil engagere sig i arbejdet fremover. Vi vil holde jer opdateret og præsentere vores planer for fremtiden på Repræsentantskabsmødet i 2024.
Med venlig hilsen
Michael Beck-Hansen og bestyrelsen i SÅS.